Política de qualitat

Tecno Seguretat Anoia, S.L. és una empresa dedicada a la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat i dispositius contra incendis.
La nostra missió es garantir la màxima seguretat dels nostres clients, millorant constantment els nostres serveis i avançant amb la tecnologia.

Per tal d’assolir aquests principis, Tecno Seguretat Anoia entén la política de qualitat i el model d’aplicació que esdevé, com un compromís de mantenir un projecte a llarg termini, respectant la legalitat y avançant amb la millora continuada de la nostre Organització.

Objectius:

  • Planificar anualment els objectius i fites orientades a millorar la qualitat del servei dels nostres clients.
  • Servei d’atenció directa i personalitzada proporcionant les condicions del servei adaptant-les a les necessitats i proporcionant l’assessorament tècnic necessari per oferir la millor opció al client.
  • La prestació d’un servei de qualitat en un curt espai de temps, garantint la disponibilitat de personal qualificat i el us de les millors tècniques per la realització dels treballs.
  • Oferir serveis que compleixin la legislació vigent i altre complementària.
  • Identificar possibles riscos de la Organització amb el fi de prevenir qualsevol situació que dificulti o paralitzi el servei.
  • Identificar les no conformitats i emprendre mesures correctores per tal de prevenir serveis no satisfactoris.
  • Un entorn de treball adequat que fomenti el compromís amb la qualitat y el treball en equip.
  • Una planificació de la formació per tal de garantir el millor servei als nostres clients.
  • La qualitat requereix de la participació y col·laboració de tots, és per això que la present política es comunicada i entesa per tot el personal y està a disposició de totes les parts interessades de la nostra Organització.

La Direcció de Tecno Seguretat Anoia, S.L, defineix i participa de la Política de Qualitat de l’empresa, amb el compromís de mantenir, planificar y dirigir tota la Organització amb un enfoc cap al client.

Gerencia

Igualada a 25 de juliol de 2017.